Privacybeleid

1. Identificatie
 • Identiteit: Tweelwonen Utrecht V.O.F handelend onder de naam 2 De Blend, S.A. (hierna “2L”)
 • Belastingnummer: NL8563.59.518.B.01
 • Postadres: Rogstraat 2, 2224 TW, Katwijk aan Zee, Nederland
 • Functionaris inzake gegevensbescherming (DPO): u kunt contact opnemen met onze DPO via een van de volgende manieren:
 • E-mailadres: info@2ldeblend.nl
 • Telefoon: 0031 30 3033660
 • Schrijf a.u.b. als onderwerp ‘functionaris inzake gegevensbescherming’.
2. INFORMATIE EN TOESTEMMING

Door dit Privacybeleid te aanvaarden bevestigt de gebruiker dat hij geïnformeerd is en geeft hij zijn vrijwillige, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking door 2L van zijn persoonsgegevens die hij verstrekt heeft op de website op www.2ldeblend.nl (hierna de “website”), inclusief zijn browsinggegevens en andere gegevens die hij aan 2L in de toekomst verstrekt.
De gebruiker moet dit Privacybeleid dat op een duidelijke en eenvoudige manier geschreven is, aandachtig lezen, zodat hij het volledig begrijpt en hij op vrije en vrijwillige basis kan beslissen of hij zijn persoonsgegevens aan 2L wil verstrekken.

3. VEREISTE INZAKE DE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

De gegevens die verzocht worden op de formulieren op de website moeten over het algemeen verplicht verstrekt worden (tenzij dat anderszins vermeld staat in het vereiste veld) om te voldoen aan de vermelde doelen.
Als deze gegevens niet verstrekt worden of niet correct verstrekt worden, kan het zijn dat ze niet behandeld worden en zal de gratis weergave van de websitecontent niet aangetast worden.

4. VOOR WELKE DOELEN ZAL 2L DE PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS VERWERKEN?

De persoonsgegevens die verstrekt worden via de website zullen verwerkt worden door 2L voor de volgende doelen:

1. Gegevens die verstrekt zijn voor het maken van reserveringen, zowel via de website als via het contactcenter (callcenter, e-mail of chat) voor individuele, collectieve en kamerboekingen:

 • Het beheer van boekingsverzoeken van de gebruikers.
 • Het sturen van de bevestiging of documentatie van de gemaakte boeking.
 • Het sturen van commerciële communicaties uit naam van 2L, als er hiervoor toestemming is gegeven.
 • De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.

2. Gegevens die verstrekt zijn voor de inschrijving van een gebruiker bij 2L:

 • Beheer van verzoeken voor het inschrijven in de categorie die de gebruiker gekozen heeft of voor het uitschrijven.
 • Verificatie om te zien of de gebruiker voldoet aan de vereisten om zich in te schrijven in de geselecteerde categorie, op om het even welk moment waarop 2L dat geschikt acht.
 • De behandeling en reactie op mogelijke verzoeken om informatie van de gebruiker.
 • Het zoeken naar promoties die passen bij de behoeften die de gebruiker geselecteerd heeft.
 • Het sturen van gepersonaliseerde commerciële communicaties uit naam van 2L
 • De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.

3. Gegevens die verstrekt zijn op het formulier Beste Prijs:

 • Het beheer van verzoeken om contact en informatie door de gebruiker via de hiervoor beschikbare kanalen op de websites van 2L.
 • Het beheer van het gedane verzoek.
 • De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.

4. Gegevens die verstrekt zijn voor publicaties op BLOGS die behoren aan de 2L:

 • Het beheer van de publicaties van commentaar op de website.
 • Het beheer van de abonnementen op en/of uitschrijvingen van de Blognieuwsbrief op verzoek van de gebruiker.
 • De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.
 • Indien nodig, het monitoren van de i2Loud van commentaren van de gebruiker en daar waar dat geschikt is, de verwijdering van commentaar waarvan de i2Loud volgens 2Lniet in lijn is met de voorwaarden van de huidige website.

5. Gegevens die verstrekt zijn voor het wijzigen of annuleren van reserveringen:

 • Het beheer van verzoeken van de gebruiker aan 2L om wijzigingen aan te brengen in zijn reserveringen of om ze te annuleren.
 • De reactie op verzoeken aan 2L.
 • De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.

6. Gegevens die verstrekt zijn voor het sturen van de nieuwsbrief:

 • Het beheer van de abonnementen op en/of uitschrijvingen van de Nieuwsbrief die beschikbaar is op de website van 2L

7. Gegevens die verstrekt zijn voor het 2L Rewards-programma:

 • Het beheer van het loyaliteitsprogramma en de verwerking van uw lidmaatschapsaanvraag, het toekennen van uw lidmaatschapsnummer en de toegangscodes voor uw online privézone en om u in staat stellen punten te verzamelen en te verzilveren.
 • De aanpassing van de services van het loyaliteitsprogramma aan de voorkeur en smaak van de leden en het verkrijgen van feedback over de services in onze hotels. Dit kan het verzenden van enquêtes over kwaliteit omvatten, alsook het aanpassen en op maat toesnijden van door 2L aangeboden diensten.
 • Het sturen van correspondentie die betrekking heeft op uw account, waaronder bijvoorbeeld, het puntensaldo, de kaartcategorie, mededelingen en andere zaken die u op de hoogte houden van de status van uw account.
 • Het sturen van gepersonaliseerde commerciële communicaties via e-mail of soortgelijke methoden over aanbiedingen en services die betrekking hebben op het programma, tenzij u bezwaar gemaakt hebt tegen een dergelijke verwerking.

8. Gegevens die verstrekt zijn op de contactformulieren en website van het bedrijf:

 • Het beheer van verzoeken om contact en informatie van de gebruiker via de hiervoor beschikbare kanalen op de websites van 2L
 • Het beheer van het gedane verzoek.
 • De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.

9. Gegevens die verstrekt zijn op het formulier Recuperatie van het winkelmandje:

 • Het sturen van een herinnering aan de gebruiker over onvolledige reserveringen of, indien van toepassing, zoekopdrachten die de gebruiker uitgevoerd heeft.
 • De analyse van het gebruik van de website en de controle van de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker.

10. Informatie die wordt verstrekt als onderdeel van het 2L Companies Program en 2L&YourSpace en 2L&YourAgencySpace programma‘s:

 • Versturen van persoonlijke berichten via e-mail of vergelijkbare kanalen met aanbiedingen en diensten die betrekking hebben op het programma en op aanbiedingen en diensten van 2L Partners.
 • Beheer van boekingsaanvragen van gebruikers.
 • Versturen van boekingsbevestigingen of -documentatie.
 • Analyseren van websitegebruik en het controleren van gebruikersvoorkeuren en -gedrag
5. WELKE GEBRUIKERSGEGEVENS ZAL 2L VERWERKEN?

2L zal de volgende categorieën van gebruikersgegevens verwerken:

1. Gegevens die verstrekt zijn voor het maken van reserveringen, zowel via de website als via het contactcenter (callcenter, e-mail of chat) voor individuele, collectieve en kamerboekingen:

 • Identificerende gegevens: naam, achternaam, nationaliteit.
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • Gegevens over transacties met 2L voor goederen en services: gekochte producten en services of die producten en services waarvoor u belangstelling hebt getoond.
 • Verblijfsvoorkeuren
 • Economische, financiële en verzekeringsgegevens.
 • Andere gegevens: gegevens die door de betrokkenen verstrekt zijn in de niet verplicht in te vullen velden of tijdens telefoonoproepen.
 • Browsinggegevens.

2. Gegevens die verstrekt zijn voor de inschrijving van een gebruiker bij 2L:

 • Identificerende gegevens: naam, achternaam, adres, nationaliteit
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • Identificatiecodes en sleutels van de gebruiker en/of lid.
 • Gegevens over werkgelegenheid: beroep, sector.

3. Gegevens die verstrekt zijn op het formulier Beste prijs :

 • Identificerende gegevens: naam, achternaam.
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • Gegevens over transacties van goederen en services.
 • Andere gegevens: gegevens die verstrekt zijn door de betrokkenen in de niet verplicht in te vullen velden op de formulieren op de website of op de bijgevoegde documenten.
 • Browsinggegevens.

4. Gegevens die verstrekt zijn voor publicaties op BLOGS die behoren tot de 2L

 • Identificerende gegevens: naam, achternaam.
 • Contactgegevens: land van vestiging, e-mailadres.
 • Browsinggegevens.

5. Gegevens die verstrekt zijn voor wijzigingen aan of annuleringen van reserveringen:

 • Identificerende gegevens: naam, achternaam.
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • Gegevens over transacties van goederen en services.
 • Economische, financiële en verzekeringsgegevens.
 • Andere gegevens: gegevens die verstrekt zijn door de betrokkenen in de niet verplicht in te vullen velden op de formulieren op de website of op de bijgevoegde documenten.
 • Browsinggegevens.

6. Gegevens die verstrekt zijn voor het sturen van de nieuwsbrief:

 • Identificerende gegevens: naam, achternaam.
 • Contactgegevens: land van vestiging, e-mailadres.
 • Gegevens over persoonlijke eigenschappen: taal.

7. Gegevens die verstrekt zijn voor het 2L Rewards-programma:

 • Identificerende gegevens: naam, voornaam, identiteitskaart, handtekening, adres, nationaliteit.
 • Gegevens over persoonlijke eigenschappen: geboortedatum, geslacht.
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • Dentificatiecodes en sleutels van de gebruiker en/of lid.
 • Transacties van goederen en services met de 2L: gekochte producten en services of die producten en services waarvoor u belangstelling hebt getoond.
 • Verblijfsvoorkeuren
 • Browsinggegevens

8. Gegevens die verstrekt zijn op de contactformulieren en website van het bedrijf:

 • Identificerende gegevens: naam, achternaam.
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • Gegevens over transacties van goederen en services.
 • Andere gegevens: gegevens die verstrekt zijn door de betrokkenen in de niet verplicht in te vullen velden op de formulieren op de website of op de bijgevoegde documenten.
 • Browsinggegevens.

9. Gegevens die verstrekt zijn op het formulier Recuperatie van het winkelmandje:

 • Contactgegevens: adres en e-mail.

Als de gebruiker gegevens verstrekt over derde partijen, verklaart hij dat hij hiervoor hun toestemming heeft en belooft hij hen op de hoogte te stellen van de informatie in dit Privacybeleid, waardoor 2L dus vrijgesteld wordt van enigerlei aansprakelijkheid in dit opzicht. 2L kan echter regelmatige controles uitvoeren om dit te controleren aan de hand van een gepast grondig onderzoek in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming.

6. WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER?

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de volgende:

1.    Voor het maken van reserveringen, zowel via de website als via het contactcenter (callcenter, e-mail of chat) voor individuele, collectieve en kamerboekingende uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen. Voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van 2L

2.    Voor het beheer van de inschrijvingen van gebruikers: de verzochte toestemming en de verificatie van de naleving van de gebruiker van de algemene voorwaarden en voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van 2L. Als u echter uw toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtsgronden van de verwerkingen in het verleden.

3.    Voor het formulier Beste prijs : de toestemming die van u verzocht is en die u op om het even welk moment kunt intrekken. Als u echter uw toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtsgronden van de verwerkingen in het verleden. Voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van 2L

4.    Voor het beheer en de publicatie van commentaar of publicaties die de gebruikers geplaatst hebben op de BLOGS die behoren aan 2L: de toestemming die de gebruiker gegeven heeft en voor de websiteanalyses die de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker bevestigen en voor het monitoren van de i2Loud van het commentaar, het legitiem belang van 2L. Als u uw toestemming intrekt voor de verwerking tijdens de publicatie van commentaar, zal 2Lhet commentaar van de website verwijderen.

5.    Voor hijzigingen en/of annuleringen van uw reservering: de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen. Voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van 2L.

6.    Voor het sturen van de Nieuwsbrief: de toestemming die de gebruiker gegeven heeft.

7.    Voor de inschrijving en het beheer van de leden van het | 2LRewards-programma: de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen, terwijl de toestemming van het lid de basis zal vormen voor het sturen van commerciële communicaties. Voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van 2L.

8.    Voor het sturen van contactformulieren en de website van het bedrijf: de toestemming die de gebruiker gegeven heeft. Voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van 2L.

9.    Voor het sturen van de herinnering recuperatie van het winkelmandje : de toestemming die de gebruiker gegeven heeft. Voor de analyse van het gebruik van de website, het legitieme belang van 2L.

Het geven van toestemmingen voor de hierboven vermelde doelen moet gebeuren op afzonderlijke basis en de gebruiker kan een toestemming intrekken zonder dat dit invloed heeft op de andere.
De gebruiker kan om zijn toestemming in te trekken contact opnemen met 2L via de volgende methoden: info@2ldeblend.nl

7. MET WELKE ONTVANGERS ZULLEN DE GEBRUIKERSGEGEVENS GEDEELD WORDEN?

Gegevens van gebruikers kunnen onthuld worden aan:

1.    Gegevens die verstrekt zijn voor het maken van reserveringen, zowel via de website als via het contactcenter (callcenter, e-mail of chat) voor individuele, collectieve en kamerboekingen:

·       Bedrijven die behoren tot of gelieerd zijn met de 2L Group, allemaal actief zijn in de hotelsector en die uw gegevens nodig hebben om de gekozen services correct te kunnen verstrekken. Uw gegevens zullen ook gecommuniceerd worden aan rechtspersonen die hotels beheren, zodat ze op de hoogte zijn van de voorwaarden van uw verblijf (prijs, datums, inclusieve services, enz.). Het kan zijn dat sommige van deze rechtspersonen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, waaronder in landen die niet een vergelijkbaar niveau van bescherming bieden zoals in Spanje. Het enige doel van deze overdracht is het vermogen om correct services aan u te kunnen verstrekken.

2.    Gegevens die verstrekt zijn voor de inschrijving van een gebruiker bij 2L:

·       Bedrijven binnen de groep waartoe 2L behoort, uitsluitend voor interne administratieve doelen en/of voor de doelen die hierboven vermeld zijn.

3.    Gegevens die verstrekt zijn op het formulier Beste prijs :

·       Bedrijven binnen de groep waartoe 2L behoort, uitsluitend voor interne administratieve doelen en/of voor de doelen die hierboven vermeld zijn.

4.    Gegevens die verstrekt zijn voor publicaties op BLOGS die behoren aan 2L:

·       Gegevens die verstrekt zijn door gebruikers zullen op de website gepubliceerd worden en zullen toegankelijk zijn voor elke gebruiker die de gegevens bekijkt.

5.    Gegevens die verstrekt zijn voor het wijzigen of annuleren van reserveringen:

·       Bedrijven die behoren tot of gelieerd zijn met de 2L Group, allemaal actief zijn in de hotelsector en die uw gegevens nodig hebben om de gekozen services correct te kunnen verstrekken. Bovendien zullen uw gegevens onthuld worden aan hoteleigenaren, zodat ze op de hoogte zijn van de voorwaarden van uw verblijf (prijs, datums, inclusieve services,…) met als enig doel de correcte verstrekking van de services. Zij kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, waaronder in landen die geen vergelijkbaar niveau van bescherming bieden zoals in Spanje).

6.    Gegevens die verstrekt zijn voor het sturen van de Nieuwsbrief zullen niet onthuld worden aan derde bedrijven.

7.    Gegevens die verstrekt zijn voor het 2L Rewards-programma:

·       Rechtspersonen die deel uitmaken van het 2L Rewards-programma en die allemaal actief zijn in de hotelsector, aangezien zij toegang nodig hebben om de services onder het 2L Rewards-programma correct te kunnen leveren, zodat ze op de hoogte zijn van de voorwaarden van uw verblijf (prijs, datums, inclusieve services,…) en van de informatie over uw account, saldo, punten en uw categorie. Sommige van deze rechtspersonen kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden (met inbegrip van landen waar er geen gelijk niveau van bescherming is), aangezien deze toegang noodzakelijk is voor het uitvoeren van de normale werking van het 2L Rewards-programma. U kunt deze rechtspersonen raadplegen op https://www.2ldeblend.nl/2L-hotel-group-companies

8.    Gegevens die verstrekt zijn op contactformulieren en de website van het bedrijf:

·       Bedrijven binnen de groep waartoe 2L behoort, uitsluitend voor interne administratieve doelen en/of voor de doelen die hierboven vermeld zijn.

9.    Gegevens die verstrekt zijn voor de recuperatie van het winkelmandje :

·       Bedrijven binnen de groep waartoe 2L behoort, uitsluitend voor interne administratieve doelen en/of voor de doelen die hierboven vermeld zijn

Bovendien kunnen leveranciers van 2L toegang hebben tot de gegevens, wanneer dit vereist is voor de juiste naleving van de wettelijke verplichtingen en/of de doelen die hierboven vermeld zijn. Deze providers zullen uw gegevens niet verwerken voor doeleinden waarvan 2L u voorheen niet op de hoogte heeft gesteld.

8. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Houd er a.u.b. rekening mee dat uw gegevens naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte en in het bijzonder naar de VS, India en de Filippijnen overgedragen zullen worden. Deze overdracht zal gebeuren als resultaat van de verstrekking van de services die Accenture levert aan 2L met betrekking tot het beheer van de factureringen van het bedrijf door het backoffice. We stellen u ervan op de hoogte dat het bedrijf de contractuele bepalingen volgt die voorheen goedgekeurd zijn door de AEPD.

9. BEWARING VAN GEGEVENS

Uw gegevens zullen voor de duur van de volgende termijnen bewaard worden:

1.    Gegevens die verstrekt zijn voor het maken van reserveringen, zowel via de website als via het contactcenter (callcenter, e-mail of chat) voor individuele, collectieve en kamerboekingen: zullen bewaard worden voor de duur van de contractuele relatie en na de beëindiging ervan voor de duur van de verjaringstermijn voor juridische acties die eruit kunnen voortvloeien.

2.    Gegevens die verstrekt zijn voor de inschrijving van een gebruiker met 2L: totdat de gebruiker zijn gegeven toestemming intrekt. Als u echter uw toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtsgronden van de verwerkingen in het verleden.

3.    Gegevens die verstrekt zijn op het formulier Beste prijs : voor zolang dat nodig is om uw verzoek te behandelen.

4.    Gegevens die verstrekt zijn voor publicaties op BLOGS die behoren aan 2L: De gegevens zullen bewaard worden totdat de gebruiker zijn gegeven toestemming intrekt.

5.    Gegevens die verstrekt zijn voor het wijzigen of annuleren van reserveringen: zullen bewaard worden voor de duur van de contractuele relatie en na de beëindiging ervan voor de duur van de verjaringstermijn voor juridische acties die eruit kunnen voortvloeien.

6.    Gegevens die verstrekt zijn voor het sturen van de Nieuwsbrief: zullen bewaard worden totdat de gebruiker zijn gegeven toestemming intrekt.

7.    Gegevens die verstrekt zijn voor het 2L Rewards-programma: zullen bewaard worden voor de duur van de contractuele relatie en na de beëindiging ervan voor de duur van de verjaringstermijn voor juridische acties die eruit kunnen voortvloeien.

8.    Gegevens die verstrekt zijn op contactformulieren en de website van het bedrijf: zullen bewaard worden voor de termijn die nodig is om uw verzoek te behandelen en te beantwoorden en wanneer deze verstreken is, voor de verjaringstermijn voor juridische acties die uit dit verzoek kunnen voortvloeien.

9.    Gegevens die verstrekt zijn voor de recuperatie van het winkelmandje : zullen bewaard worden tot 15 dagen na het opgeven van de reservering.

10. AANPSRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker:

 • Garandeert dat hij ouder is dan achttien (18) en dat de gegevens die hij verstrekt heeft aan 2L waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en actueel zijn. Voor deze doelen is de gebruiker aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle onthulde gegevens en moet hij de verstrekte informatie naar behoren actueel houden zodat ze de werkelijke situatie weerspiegelen.
 • Hij garandeert dat hij de derde partijen van wie hij gegevens verstrekt heeft, op de hoogte heeft gebracht en indien hij dat gedaan heeft, hen ook geïnformeerd heeft over de punten in dit document. Bovendien garandeert hij dat hij de autorisatie gekregen heeft om hun gegevens te verstrekken aan 2L voor de vermelde doelen.
 • Hij zal aansprakelijk zijn voor op de website verstrekte valse of onnauwkeurige informatie, alsook voor de directe of indirecte schade die die informatie berokkent aan 2L of aan derde partijen.
11. UITOEFENING VAN DE RECHTEN

Gebruikers kunnen te allen tijde en kosteloos naar 2L schrijven via het adres dat vermeld staat op de bovenkant van dit beleid of via e-mail naar info@2ldeblend.nlmet een kopie van hun identiteitsbewijs om:

 • De eerder gegeven toestemming in te trekken.
 • Bevestiging te krijgen over het feit of 2L al dan niet de persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt.
 • Toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.
 • Incorrecte of onvolledige gegevens te corrigeren.
 • Een aanvraag in te dienen om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer de gegevens om welke reden dan ook niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 • Te verzoeken dat 2L de verwerking van gegevens beperkt wanneer er voldaan is aan alle voorwaarden in de voorschriften inzake gegevensbescherming.
 • De portabiliteit van de gegevens die door de gebruiker verstrekt zijn te verzoeken in gevallen die voorzien zijn in de voorschriften.
 • Contact op te nemen met de DPO van 2L op het volgende adres: info@2ldeblend.nl
 • Een klacht in te dienen die betrekking heeft op de bescherming van de persoonsgegevens bij de Nederlandseautoriteit voor gegevensbescherming. Wanneer de gebruiker van mening is dat 2L de rechten die erkend zijn door de voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing, geschonden heeft.
12. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

2L zal de gegevens van gebruikers te allen tijde absoluut vertrouwelijk verwerken en zal ze geheimhouden in overeenstemming met de voorschriften van toepassing door de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen op basis van de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze blootgesteld zijn, zodat de beveiliging van de gegevens gegarandeerd is en zodat onbevoegde wijzigingen, verlies, verwerking of toegang vermeden worden.